AFFILIATED ORGANIZATIONS

SHRAM PARISHAD, ASSAM

শ্ৰম পৰিষদ, অসম

President:

 • Pradip Konwar (9954016461)

General Secretary:

 • Mahendra Talukdar

ASOM KRISHAK PARISHAD

অসম কৃষক পৰিষদ

President:

 • Thaneswar Boro (9954268765)

General Secretaries:

 • Tilok Kumar Das
 • Suren Mahanta
 • Dipak Bhuyan
 • Hareswar Sangma
 • Ananda Saikia
 • Ananda Saikia

ASOM MAHILA PARISHAD

অসম মহিলা পৰিষদ

President :

 • Dr. Amiya Mahanta /li>

General Secretaries:

 • Queen Hazarika
 • Reena Saikia

ASOM YUVA PARISHAD

অসম যুৱ পৰিষদ

President:

 • Sunil Rajkonwar (9435256160)

Secretaries:

 • Dwip Saikia
 • Deepak Deka
 • Tapan Das
 • Dipak Saikia
 • Dipak Saikia
 • Jitu Borgohain

JANAJATI PARISHAD

অসম জনজাতি পৰিষদ

President:

 • Pranjal Patiri (9854566781)

Secretaries:

 • Munindra Bangthai
 • Purandar Rabha

ASOM DHARMIYA XANKHYALOGHU PARISHAD

অসম ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু পৰিষদ

President:

 • Biju Khan (9864463088)

Secretaries:

 • Manik Hussain
 • Abdul Farooq
 • Md. Baharul Hussain

BHAKHIK XANKHYALOGHU PARISHAD

ভাষিক সংখ্যালঘু পৰিষদ

President:

 • Nanda Banerjee (9435115800)

Secretaries:

 • Ratan Paul
 • Debesh Sarkar
 • Manoj Kurhi

ASOM GORKHA PARISHAD

অসম গোৰ্খা পৰিষদ

President:

 • Prem Sharma (9435144995)

Secretaries:

 • Bhabesh Upadhya
 • Puran Chetry
 • Jayanta Acharya
 • Madan Koirala

ASOM SANSKRITIK PARISHAD

অসম সাংস্কৃতিক পৰিষদ

Secretary:

 • Dilip Das
 • Pratim Nath

CHAH KOXH (AGP TEA CELL)

চাহ কোষ

President:

 • Deba Kanta Kurmi (9854839074)

General Secretary:

 • Siba Charan Sahoo